kurs reżyserii
(co dwa tygodnie w weekendy)

Kurs odbywa się w systemie cyklicznych, co dwa tygodnie, zajęć weekendowych (sobota, niedziela).

kurs reżyserii
(co dwa tygodnie w weekendy)

Kurs odbywa się w systemie cyklicznych, co dwa tygodnie, zajęć weekendowych  (sobota, niedziela).

Osoby które chcą założyć swoje grupy teatralne, osoby startujące na wyższe uczelnie artystyczne, instruktorzy potrzebujący dodatkowej edukacji w tym zakresie oraz nauczyciele, którzy prowadzą przyszkolne koła teatralno-aktorskie.

Istotą przedsięwzięcia jest możliwie najszersze rozumienie kompetencji reżysera. Wprowadzenie w praktykę zawodu reżysera i z stosunkowo niewielką ilością zajęć teoretycznych. Studenci zdobędą umiejętności, które w przyszłości pomogą wprowadzić pomysły scenopisarskie by wykorzystać je na materii filmu lub spektaklu. Podstawy budowania własnej kreatywnej bazy.

Konieczne jest, by przed przystąpieniem do samodzielnej pracy student zapoznał się z systemem pracy aktora. Korzystając ze struktury studia zajęcia te, będą prowadzone we współpracy z słuchaczami Studia Aktorskiego. Istotnym elementem będzie również  zmierzenie się uczestników kursu reżyserskiego z zadaniem stworzenia etiudy scenicznej.

Elementarne pojęcia związane z psychologią stanowią podstawy reżysera jako twórcy, dlatego też w ramach zajęć studenci spotkają się z treningiem asertywności, modelami liderowania,  elementami treningu interpersonalnego. To wiedza niezbędna przy pracy z grupą.

Dzięki takiemu systemowi poznają najszersze spojrzenie na tę profesję.

Praca studentów to spotkania z osobami, które spektakl współtworzą. Każdorazowo uczestnicy przechodzą przez współpracę z kolejnymi twórcami. 

Na scenie widz ogląda wizję konkretnego reżysera, jednak ten swoje dzieło opiera na pracy z zespołem, ekspertami z innych dziedzin, np. scenografem lub kompozytorem. To od nich również czerpie inspirację.

Kurs trwa od października do czerwca, 24 godziny w miesiącu wykładów, nieograniczony dostęp do sal prób, asystentury w teatrach repertuarowych, warsztaty, pokazy, spektakle. 

W STA:

Studio Aktorskie STA